Quy định về mật độ xây dựng nhà phố tại Hà Nội

Mật độ xây dựng là gì? Là tỷ lệ diện tích chiếm đất/ diện tích đất. Công thức tính như sau:

Mật độ xây dựng (%) = Diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc (m2)/ Tổng diện tích lô đất xây dựng (m2) x 100%.

Mỗi địa phương có quy định riêng phù hợp với đặc thù. TP Hà Nội thì quy định mật độ xây dựng tối đa như sau:

1. Các quận nội thành quy định như sau:

* Diện tích lô đất <=50m2 là 100%

* Diện tích lô đất 75m2 là 90%

* Diện tích lô đất 100m2 là 85%

* Diện tích lô đất 200m2 là 80%

* Diện tích lô đất 300m2 là 75%

* Diện tích lô đất 500m2 là 70%

* Diện tích lô đất >=1000m2 là 65%

Ví dụ: Diện tích thửa đất là 100m2 thì được phép xây dựng 85m2.

2. Khu vực ngoại thành quy định như sau:

* Diện tích lô đất <=50m2 là 100%

* Diện tích lô đất 75m2 là 90%

* Diện tích lô đất 100m2 là 80%

* Diện tích lô đất 200m2 là 70%

* Diện tích lô đất 300m2 là 60%

* Diện tích lô đất 500m2 là 50%

* Diện tích lô đất >=1000m2 là 50%

3. Riêng đối với các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, chợ:

Mật độ xây dựng thuần tối đa được cho phép của các công trình công cộng như giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, chợ trong các khu vực xây dựng là 40%.

Theo chuyên gia bất động sản Alan Đức Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.